top of page
Blogg: Blog2

Sex uten samtykke = Voldtekt

Endelig gjør Norge som sine naboer! Det innføres samtykkelov! Samtykke betyr å si seg enig i, eller å gi tillatelse til å gjøre noe.

Nylig besøkte jeg Maria Moen i podcaststudio for andre gang. Hun driver “Fittologi” podcast og vi snakket om samtykke, seksuelle overgrep og sexlyst i denne episoden.

Minst 1/10 kvinner opplever seksuelle krenkelser opp til flere ganger i løpet av livet. Menn opplever også krenkelser og overgrep, selv om tallene helt klart er lavere. Hvor mange som totalt sett opplever dette er det nok mørke tall på, dessverre. Noen lever med hemmeligheter, andre deler det med noen få. Noen anmelder -og snakker høyt om det. Hva en skal gjøre etter en slik traumatisk opplevelse er ikke så lett å ta stilling til! Det å ikke bli trodd kan gjøre at den fornærmede ikke klarer å leve et fullverdig liv, og de færreste anmelder i frykt for å ikke bli trodd.

Alt for ofte blir en møtt med fordommer og myter knyttet til voldtekten. Veldig få voldtektssaker blir anmeldt og behandlingstiden er for lang og krevende. Til nå havner nesten ingen saker til domfellelse. Dette er helt sykt, men fakta!

Forskning viser hva som skjer med et menneske i alarmberedskap. Hvordan en kan reagerer i overgreps øyeblikket, kommer helt an på hvordan hjernen håndterer situasjonen der og da. Når vi blir redde eller at det blir ukomfortabelt, går vi i ulike overlevelsesmodus. Dette er vårt alarmberedskap som settes i gang hvor vi ikke evner å styres av logikk. Reaksjoner som kamp, flukt eller underkastelse igangsettes. Hvordan en reagerer er helt forskjellig. Dette er menneskelig overleve instinkt!!!! Likevel beskytter ikke dette offeret i en rettssak. Og slik har mange saker blitt henlagt…

En samtykkelov vil gi dem som har vært utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt. Det blir ikke bare en lovgiving, men også et rammeverk. Den fornærmede opplever ufortjent skyld og skam. Rettferdighet vil være med på å bearbeide disse følelsene!

Takk Maria for at du snakker høyt om dette! Takk til alle som bruker stemme sin! Og ikke minst takk til alle mine kolleger som utdanner seg innen sexologi og vil gjøre de siste generasjonene mer opplyste om hva sunn seksualitet er. Dette er et fagfelt som må vokse, da opplysningen er mangelfull på skoler rundt om i landet.


Og til dere rammede, det er aldri din feil! Dette kan du gjøre:


Snakk med noen du stoler på. En venn, kollega eller et familiemedlem. Selv om det kan være lenge siden, så bør overgrep snakkes ihjel og ikke ties om da det gjør vondt verre.

Merker du at dette preger deg i hverdagen, snakk med legen din og fortell hvordan du egentlig har det -og at du ønsker å få det bedre.

PTSD er sterkt utbredt og ofte knyttet til traumatiske opplevelser. Ta kontakt med en spesialist om du tror du kan ha det i samarbeid med din lege. Mange lever med diagnosen uten at de vet det. En utredning kan bidra til bedre livskvalitet om dette gjelder deg.

Sexologer og spesialister innen sexologisk rådgivning kan bistå med å bearbeide og evt se muligheten for å kunne få det bedre seksuelt etter overgrep om det er ønskelig. Her sorteres også følelser og tanker.

Jeg kan anbefale å søke opp bøker om dette. Kanskje føler du deg ikke så alene?

Det finnes hjelpe telefoner og lavterskeltilbud for støtte og veiledning. Mer om dette her: https://www.overgrep.no/hvor-kan-jeg-fa-hjelp-etter-voldtekt/


Nå blir seksualopplysning bedre i Norge fremover, flere overgrep skal forhindres og overgripere skal dømmes!© Camilla J.J. Sørensen, Kjærlighetsterapeuten

Parterapeut, veileder for småbarnsforeldre og sexologistudent.Samtale og veiledning på Majorstuen i Oslo – Eller gjennom videokonsultasjon

Comments


bottom of page